dinhchien

EURAUD - giảm tại khung Tuần

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhóm sóng tuần (I), (II) (III): Uptrend, đang ở sóng (IV) đến (V)
Nhóm sóng ngày I, II, III: Uptrend, đang ở sóng II đến III.
Nhóm sóng H4 (1), (2), (3): Uptrend, nằm ở sóng (6) đến (7).
* EURAUD có chỉ số RSI quá mua và kênh giá.
* Đang chờ tín hiệu đảo chiều tại khung thời gian nhỏ hơn.
Lưu ý: Sóng nhóm hàng ngày và H4 vẫn hợp lệ cho xu hướng tăng.
Giao dịch được đóng thủ công:
Mục tiêu 1 hoàn thành 110bib, dời stop loss theo qui tắc sóng đối xứng
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Sau khi giảm về zone Daily sóng IV EURAUD tăng về sóng (4) khung H4. Hiện tại giá giảm phá vỡ qui tắc sóng sóng H1. Hy vọng EURAUD sẽ rớt 1 lần nữa về zone Daily sóng IV (sẽ chốt lời TP2 tại đây).
* Nếu tại Sóng IV khung H1 có hình đảo chiều sẽ mua (buy)
* Nếu giá giảm xuống hơn 120% fibo Daily sẽ canh bán tiếp
Bình luận:
Bán lần 2 đang giữ 80bibs, kéo stop loss về 0 bảo toàn vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.