DatTong

EURAUD, EURO FX/ AUSTRALIAN DOLLAR

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đang test vùng hỗ trợ và cho cây pinbar nhỏ trên D1.
--> Mua