vothien

Sell ngay

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Lệnh limit cua minh đã khớp.với mình thì nó đã đáp ứng đử tiêu chí để vào lệnh.còn về sl thì các bạn tự chia % để xác định số lot.lên thuyền nao ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.