vothien

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 18% | 3 GBPCAD 18% | 3 EURCAD 12% | 2 EURAUD 12% | 2
Người dùng không có người theo dõi nào
370
198
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
31
29
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2718
809
38
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2735
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15
12
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20
11
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
188
128
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21
15
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1244
224
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1816
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư