vothien

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 18% | 3 GBPCAD 18% | 3 EURCAD 12% | 2 EURAUD 12% | 2
Người dùng không có người theo dõi nào
2769
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14
12
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1800
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3857
1499
45
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
364
198
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20
11
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
31
29
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
187
128
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1288
258
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21
15
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư