URIFX

@EURAUD #wave4/waveC => Sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sell setup như chart vì:

1. Ending wedge
2. Nếu wave tiếp theo là wave 4 thì chốt lời trước wave 1
3. Nếu wave tiếp theo là wave C thì giá đâm đầu xuống dưới.

Mình xem giá phát triển thế nào nhé.
Bình luận:
1st target hit!
Bình luận:
sắp chốt target 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Chờ sell
Bình luận:
Tiếp tục lệnh thứ 3
Bình luận:
Mọi thứ đều như plan
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.