URIFX

@EURAUD #wave4/waveC => Sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Sell setup như chart vì:

1. Ending wedge
2. Nếu wave tiếp theo là wave 4 thì chốt lời trước wave 1
3. Nếu wave tiếp theo là wave C thì giá đâm đầu xuống dưới.

Mình xem giá phát triển thế nào nhé.
Bình luận: 1st target hit!
Bình luận: sắp chốt target 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: Chờ sell
Bình luận: Tiếp tục lệnh thứ 3
Bình luận: Mọi thứ đều như plan
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan