DatTong

EURAUD, EURO FX / AUSTRALIAN DOLLAR, Dự đoán trung hạn

DatTong Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Giá đã phá vỡ trendline trên D1.
- Chờ giá quay lại test cản, có tín hiệu nến
--> BÁN
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đi thẳng đến mục tiêu 1. Giữ lệnh nếu có hoặc chốt 1/2 và chờ mục tiêu 2.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.