dinhchien

EURAUD - Giao dịch loại 2 - 3% rủi ro tài khoản

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Luôn dừng lỗ.
- Key giao dịch: 50% khi đoán hình từ quá khứ
Bình luận: