windwalk102

EURAUD - Short on H1

Giá xuống
windwalk102 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Double Top trên khung H1
Bán với mục tiêu 1.57338
Dừng lỗ 1.58214
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm stoploss sau pha bứt phá của EUR
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.