DatTong

EURAUD, Tiếp tục xu hướng đi lên?!

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD , Tiếp tục xu hướng đi lên?!
- Xu hướng chính là uptrend.
- Hình thành mô hình 2 đỉnh trên H1?!
--> CHờ giá hồi, có tín hiêu: MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.