ngohoang98

EURAUD BUY

Giá lên
ngohoang98 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đang đi đến gần vùng kháng cự dài hạn, đà giảm đã bị yếu dần.
Buy lên: TP 1.64735, SL 1.60897
Bình luận:
dời SL về 1.62629 để bảo toàn lợi nhuận RR đạt 1:1
Bình luận:
Dời SL về 1.62923

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.