ngohoang98

Về tôi https://t.me/secretofshark
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
62 % forex 8 % các chỉ báo 5 % tiền điện tử 24 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
FX:EURUSD 19% | 7 OANDA:EURUSD 11% | 4 XAUUSD 11% | 4 USDOLLAR 8% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
3
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
49402
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8867
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13392
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5972
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
95906
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14429
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
94326
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28820
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1816
112
2714
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47511
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11753
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15009
1778
9734
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10569
984
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3635
447
3158
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4407
257
2850
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
114
155
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư