ngohoang98

Về tôi https://t.me/secretofshark
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
62 % forex 8 % các chỉ báo 5 % tiền điện tử 24 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
FX:EURUSD 19% | 7 OANDA:EURUSD 11% | 4 XAUUSD 11% | 4 USDOLLAR 8% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
3
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3450
423
3161
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4276
229
2563
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13800
1484
9794
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8962
792
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6905
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27629
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23597
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12418
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
4342
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60102
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5435
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4951
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32037
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
68793
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1797
112
2740
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
115
155
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư