ngohoang98

Về tôi https://t.me/secretofshark
Đã tham gia Việt Nam
Phân bổ Thị trường
62 % forex 8 % các chỉ báo 5 % tiền điện tử 24 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
FX:EURUSD 19% | 7 OANDA:EURUSD 11% | 4 XAUUSD 11% | 4 USDOLLAR 8% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vn
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
3
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hà Nội
2947
375
2985
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4177
223
2486
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10854
1162
9697
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5809
598
1171
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Everywhere
3608
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
14697
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
14158
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
10127
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
2728
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
36712
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Greece
2307
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2694
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Russia
17829
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
43728
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1728
110
2737
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
116
155
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư