bobbiboy8x

EUR-AUD mở lệnh BUY theo bẫy giá

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Múc lệnh Buy tầm này rất đẹp

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Chờ kết quả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.