dinhchien

EURCAD - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
* Dự báo từ quá khứ xác xuất chỉ 50%.
- Khung Weekly:
- Khung Daily: Divergence, tuy nhiên lực giảm lón hơn 50% nên khả năng kiểm tra đáy rất lớn
- Khung H4: tín hiệu Tăng hỗ trợ bởi indicator