TradeProEdu

EurCad được xác định giảm

Giá xuống
FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Trên biểu đồ bốn giờ. Dòng Tenkan-sen ở dưới Kijun-sen, cả hai dòng đều hướng xuống dưới. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.4476). Mức kháng cự gần nhất là đường Kijun-sen (1.4743).

Trên biểu đồ hàng ngày, đường Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, đường màu xanh lam hướng lên trên, trong khi đường màu đỏ vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ phía trên, đám mây hiện tại đang giảm dần. Đường giá đã phá vỡ đám mây và làm chậm quá trình rơi của nó. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span dự kiến ​​sẽ là mức hỗ trợ (1.4420). Mức kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (1,4750).


Trên cả hai điểm xác đinhh, đường giá vẫn đang giảm. Khuyến nghị mở các vị thế mua ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối đa trước đó của đường Chikou Span (1.4476) và Cắt lỗ ở mức của đường Kijun-sen (1.4743).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.