DatTong

EURCAD, Dự đoán xu hướng trên H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD , Dự đoán xu hướng trên H4.
--> BÁN
Bình luận:
Dời stoploss vào entry
Bình luận:
Profit 100pip. Chốt 1/2 khối lượng !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.