CeoAcengyVuMKT

Ý tưởng thương mại giao dịch EURCAD Phiên Mỹ Thứ 2 1/03/2021

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Buy EURCAD now at 1.5254
SL 1.5210
Tp 1.5410
All Copyrights© Reserved.
EURCAD thay đổi trong xu hướng và cả cấu trúc thị trường, chờ vùng cầu mạnh bị từ chối, chờ xác nhận TF thấp hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.