FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Giá về đến vùng mua chính khung tuần, Khung ngày xuất hiện phân kỳ tăng.
- H1 giá đã tạo cấu trúc tăng.
- M15 giá đang tranh chấp trong khu vực hình chữ nhật, với cấu trúc nến hiện tại thì giá có khả năng sẽ phá lên vùng tranh chấp.

Nhận định: tìm cơ hội buy lên tại vùng giá đang tranh chấp.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.