Forex-YouCan_BanCoThe

EURCAD

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- H4 giá đã đi lên và phá qua vùng bán chính (vùng kháng cự mạnh) ủng hộ xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng
sau khi phá lên thì đã 2 lần hồi lại vùng fibo 0.5 - 0.618, hiện tại đang hồi lần thứ 3. nhìn vào chúng ta thấy rõ giá đang sideway trong khu vực này

- H1 giá đang hồi lại vùng đáy khu vực sidewade của H4

Nhận định: giá có thể đảo chiều đề tiếp tục xu hướng sideway hiện tại vì vậy mình sẽ đặt 1 lệnh buy limit tại khu vực này
ET: 1.44237
SL: 1.43877
TP: 1.45309

Khi khớp lệnh mình sẽ cập nhật để các bạn tiện theo dõi nhé!

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và chỉ nên vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!

Bình luận:
Đã khớp lệnh buy
Bình luận:
Thật tiếc lệnh này đã hit sl, chờ đợi cơ hội khác các bạn nhé!
cũng măn mắn chúng ta đã có 1 lệnh khác đạt TP để bỏ cho lệnh này.
có cơ hội nào mới mình sẽ cập nhật trên kênh này nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.