hvdung14

EURCAD - Tuần 26/4/2021

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Lệnh này mình đã vào nhưng hơi lười nên h mới up lên ý tưởng.
Điều kiện vào lệnh. Phá vỡ đường cổ mô hình vai đầu vai và retest.
Điểm vào điểm ra như chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.