DatTong

EURCAD, Dự đoán xu hướng trên H4.

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Hình thành mô hình AB=CD trên H4.
Đã hủy lệnh