KuMap_1201

SELL EUR/CAD THEO PRICE ATION

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đang test về keylevel quan trọng của khung daily. tiếp tục sell trong khung nhỏ hơn về vùng keylevel của daily và chờ phản ứng tiếp theo của thị trường