tranhoang2th

EURCAD canh sell

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
W. tuần trước cho 1 nến giảm
D: đóng nến thứ 3 cho thấy sự từ chối giá ( rút chân), hôm nay thứ 4 (00h40') tuy chưa đóng nến D, nhưng có thể dự đoán sẽ tiếp tục 1 cây nến rút chân.
H1: đợi phá keylevel đặt sell limit như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.