FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đang có cấu trúc giảm khá rõ ràng. Hiện tại giá đã về và đang phản ứng tại vùng giá đã phá xuống để tạo cấu trúc giảm trước đó. Vùng này từ vùng mua đã chuyển thành vùng bán tiềm năng. Hơn nữa vũng gần vùng Fibo 0.5 của con sóng giảm trước đó. Do vậy mình sẽ đặt 1 lệnh sell limit tại khu vực này với các mức giá bên dưới, SL mình để 30 pip.
ET 1.43155
SL 1.43455
TP 1.42406

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.