OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Các bác cho hỏi đã ai gặp trường hợp như mình k.khi mà mình phân tích và mong muốn điều j xảy ra để mình vào lệnh.có thể nói là tất cả các điều kiện mình muốn nó đều đạt.nhưg khj mình vào lệnh thì nó lại đi ngược.như vậy có phải phương pháp mình sai hay thị trường có những lúc đi ngông là bình thường 😁😁😁
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.