tradafx

Thiết lập lệnh Buy Stop với mẫu hình nến Inside Bar

OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian hằng ngày.
Đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Thanh nến tăng lớn đã đóng cửa trên vùng giá tích lũy.
Xuất hiện mô hình nến Inside Bar ngay sau đó.
Mục tiêu giá là vùng kháng cự kế tiếp.
-------------------------------------------------------------------------
Buy Stop: 1.49167
Stop Loss: 1.47707
Take Profit: 1.51827
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.