KhaForex

Đợi retest trendline - Buy EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Buy EURCAD khi hình thành nến đảo chiều hoặc nến doij.

Bình luận