UnknownUnicorn4548749

#673 Kháng cự-Hỗ trợ cho EURCHF

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
#673 Kháng cự-Hỗ trợ cho EURCHF
Thiết lập lệnh sell khá cơ bản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.