LHBB

#672 PA-Kháng cự hỗ trợ-Nến đảo chiều cho cặp USDCAD: Mua

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
#672 PA-Kháng cự hỗ trợ-Nến đảo chiều cho cặp USDCAD
Đóng lệnh: dừng lỗ: Đạt R1, giá quay đầu chạm SL

Bình luận