UnknownUnicorn4548749

#672 PA-Kháng cự hỗ trợ-Nến đảo chiều cho cặp USDCAD: Mua

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
#672 PA-Kháng cự hỗ trợ-Nến đảo chiều cho cặp USDCAD
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Đạt R1, giá quay đầu chạm SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.