MrN_PhuNhan

Đã có 2 đỉnh xác nhận không tăng được

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ

Ý tưởng liên quan