VanJohny

Sell Limit EURCHF

Giá xuống
VanJohny Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Đóng lệnh: dừng lỗ:
lệnh này vài hơi vội vùng phía trên mới là vùng keylevel quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.