FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
H4 đang trong xu hướng giảm. Giá đang phản ứng tải vùng fibo 0.5 - 0.618, vùng này trùng với vùng đáy cũ mà giá đã phá xuống để tạo cấu trúc giảm trước đó nên sẽ là 1 vùng bán tiềm năng.

Nhận định: đợi tín hiệu đảo chiều trong khung 15 tại vùng giá hiện tại và tìm cơ hội sell xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Nếu bạn là người đang bận rộn với công việc khác hoặc là người mới vào thị trường mời bạn hãy đồng hành cùng Forex - You Can.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian xem nhận định của mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.