DatTong

EURCHF, Dự đoán xu hướng trên H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF , Dự đoán xu hướng trên H1.
--> Buy
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.