SonPriceAction

EURCHF - mô hình breakout - retest điển hình

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF đã phá vỡ xuống phía dưới của vùng giá sideway 1.071-1.087 suốt 3 tháng vừa qua, giá đóng cửa dưỡi hỗ trợ và hiện nay đang test lại hỗ trợ nay là kháng cự 1.071. Đây là cơ hội short cho các swing trader trên biể đồ h1/d1
Plan; short khi xuất hiện các mẫu hình đảo chiều như bearish pinbar/bearish engulfing bar trên khung thời gian d1 hoặc Head and Shoulder/Double/tTripple top trên khung thời gian h4
Happy and safe trading!