MyFriendFun

EURCHF đã tạo đáy rất đẹp cơ hội mua

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF đã tạo đáy rất đẹp cơ hội mua đang còn hãy mua luôn
đây chỉ là kế hoạch giao dịch cá nhân mọi người tự quản lý vốn riêng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.