FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
- H4 khi đến vùng bán chính đã bị đẩy xuống 1 lực khá mạnh. Tuy nhiên lực lên của con sóng trước cũng mạnh không kém nên khả năng cao giá sẽ bị đẩy lên 1 nhịp nữa để tạo mô hình 2 đỉnh.
- H1 giá cũng đã phá xuống khỏi vùng tranh chấp tại vùng bán chính của H4.

Nhận định: chờ giá hồi lên 1 nhịp nữa và tìm cơ hội sell cho tỉ lệ RR tốt.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.