Elio_Le_111199

EURGBP sẽ quay lại test hỗ trợ .88628 không sớm thì muộn

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
#TAanalysis 🔥 EURGBP đang gặp áp lực giảm điều chỉnh kHI cuộc đàm phán Brexit đang đi đến hồi kết, việc nước Anh chia tay Liên Minh Âu Châu đang ngày càng cận kề hơn. Nhà đầu tư cân nhắc sell tại giá hiện tại và TP ở các mốc tương ứng như đường màu xanh trên hình:
.
#EURGBP SELL in 0.89854
⛔️Stop: 0.90444
🎯Target1: 0.88628
🎯Target2: 0.87092
.
#FAanalysis 🔥 Brexit vẫn là tâm điểm chú ý khi các thỏa thuận phức tạp cho cuộc ly hôn vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của 2 bên cho các hạng mục quan trọng. \

Tuy nhiên Sự tích cực của Brexit bằng việc thông qua các thoả thuận mới của 2 bên, sẽ ủng hộ cho đà giảm giá sâu của EURGBP .

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.