FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
cặp này mình nhận định như sau.

- Khung ngày giá vẫn đang có xu hướng giảm
- H4 có khả nang sẽ tạo vai thứ 2 của mô hình vai đầu vai rồi phá xuống vùng mua chính ở bên dưới để đi xuống.
- H1 giá đã hồi về vùng bán chính và đang phản ứng lần thứ 2, đồng thời vùng này cũng là fibo 0.5 của con sóng giảm trước đó nên có thể đây sẽ là một vùng bán tiềm năng.

Nhận định: Mình sẽ chờ M15 phá xuống tạo mô hình 2 đỉnh đồng thời xác nhận con sóng lên của M15 đã kết thúc rồi tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.