bobbiboy8x

EUR-GBP tăng giá

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
set up lệnh buy theo pp bẫy giá

dừng lỗ và chốt lời mục tiêu như hình

Thứ 2 giá hơi chậm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.