Leadership

Copy Trading

Đào tạo
GLOBALPRIME:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Chào các bạn,

Mình có giao dịch 1 tài khoản Master bên mảng FX, có hiệu suất tốt và cho phép nhà đầu tư copy theo.

Với 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FX mình cũng đã giao dịch ổn định với mức rủi ro an toàn cho nhà đầu tư, các bạn có thể tham khảo và theo dõi mình, và nếu muốn đầu tư có thể liên hệ để mình hướng dẫn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.