tiếp tục về cặp EURGBP
xu hướng lớn vẫn là tăng nên mình sẽ tìm điểm để buy

như trong chart thì mình đã vào lệnh buy rồi tuy nhiên lệnh của mình vào hơi sớm vì chưa có xác nhận sóng hồi đảo chiều

lệnh buy của mình dựa trên một số yếu tố như sau:

1- xu hướng lớn là tăng => đi theo xu hướng lớn
2-giá đã hồi về vùng fibo 618
3- giá tiệm cận vùng giá chững lại trước đó ở khung m15
4-sl mình để ngay đáy cũ gần nhất nơi mà sóng tăng bắt đầu

nhận định hoàn toàn mang tính cá nhân để mọi người có thể tham khảo

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.