tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với EURGBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Tại vùng hỗ trợ 0.84200 - 0.84700 EURGBP đã hình thành tín hiệu phân kỳ và đã phá vỡ key level.
Đợi giá xuất hiện động thái retest xác nhận và cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.85600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.