Phổ biến hiện tại
Phổ biến hiện tại
Phổ biến mọi lúc
Mới nhất
Biểu đồ và Video
Biểu đồ và Video
Biểu đồ
Videos
GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
5 0 1
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 15/08/2018

Điểm xoay: 1,2735 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,2701 với mục tiêu 1,2670 & 1,2640. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2735, có thể tới 1,2780 & 1,2820. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
8 0 1
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 14/08/2018

Điểm xoay: 1,2755 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2755 với mục tiêu 1,2790 & 1,2820. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2755, có thể tới 1,2740 & 1,2720. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
22 0 5
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 10/08/2018

Điểm xoay: 1,2860 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2860 với mục tiêu 1,2770 & 1,2740. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2860, có thể tới 1,2900 & 1,2930. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
14 0 5
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 09/08/2018

Điểm xoay: 1,2900 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2900 với mục tiêu 1,2850 & 1,2820. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2900, có thể tới 1,2930 & 1,2960. Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2900 giới hạn khả năng tăng giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
35 0 5
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 08/08/2018

Điểm xoay: 1,2920 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2975 & 1,3005. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2890 & 1,2860. Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2920 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
26 0 6
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 07/08/2018

Điểm xoay: 1,2970 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,2945 với mục tiêu 1,2920 & 1,2890. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2970, có thể tới 1,3005 & 1,3040. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
10 0 7
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 06/08/2018

Điểm xoay: 1,3015 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3015 với mục tiêu 1,2970 & 1,2950. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3015, có thể tới 1,3045 & 1,3065. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
10 0 7
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 03/08/2018

Điểm xoay: 1,3050 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3050 với mục tiêu 1,3000 & 1,2965. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3050, có thể tới 1,3095 & 1,3140. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
22 0 7
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 02/08/2018

Điểm xoay: 1,3140 Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,3101 với mục tiêu 1,3080 & 1,3050. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3140, có thể tới 1,3170 & 1,3190. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
12 0 6
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 01/08/2018

Điểm xoay: 1,3135 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3135 với mục tiêu 1,3095 & 1,3080. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3135, có thể tới 1,3150 & 1,3170. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
12 0 5
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 31/07/2018

Điểm xoay: 1,3140 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3140 với mục tiêu 1,3110 & 1,3095. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3140, có thể tới 1,3155 & 1,3175. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
543 0 5
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 30/07/2018

Điểm xoay: 1,3080 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3080 với mục tiêu 1,3130 & 1,3155. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3080, có thể tới 1,3060 & 1,3035. Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
5 0 5
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 26/07/2018

Điểm xoay: 1,3170 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3170 với mục tiêu 1,3240 & 1,3265. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3170, có thể tới 1,3135 & 1,3110. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
13 0 5
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 25/07/2018

Điểm xoay: 1,3110 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3110 với mục tiêu 1,3180 & 1,3210. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3110, có thể tới 1,3070 & 1,3045. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá xuống ,
13 0 6
GBPUSD, 30 Giá xuống
GBPUSD - 24/07/2018

Điểm xoay: 1,3130 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3130 với mục tiêu 1,3080 & 1,3045. Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3130, có thể tới 1,3160 & 1,3180. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
162 0 7
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD 23/07/2018

Điểm xoay: 1,3095 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3095 với mục tiêu 1,3180 & 1,3215. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3095, có thể tới 1,3050 & 1,3000. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
334 0 9
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 20/07/2018

Điểm xoay: 1,2980 Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 1,3027 với mục tiêu 1,3050 & 1,3080. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2980, có thể tới 1,2955 & 1,2915. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GKFXPrimeVN GKFXPrimeVN GBPUSD, 30, Giá lên ,
558 0 8
GBPUSD, 30 Giá lên
GBPUSD - 19/07/2018

Điểm xoay: 1,3050 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3050 với mục tiêu 1,3100 & 1,3140. Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3050, có thể tới 1,3015 & 1,2990. Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Hiển thị thêm Ý tưởng 12
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất
Trình duyệt
Video