Kittyted

EURGBP - SELL

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cập nhật ngày 17/07/2019
1: Khung weekly ngay kháng cự mạnh hình thành mô hình 3 đỉnh
2 Khung Daily hoàn thành mô hình cá mập
3. Các chỉ số MACD, RIS và Fore đều có chiều hướng giảm
4. Khung H4 Fore đã xuống dưới đường 0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.