bobbiboy8x

EUR-GBP tăng giá

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
lực mua mạnh xuất hiện

Tác giả đề xuất lệnh BUY với dừng lỗ ở dưới và điểm chốt lời ở trên

Phương pháp sử dụng: bẫy giá


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.