Leadership

EURGBP Xu hướng vẫn còn tăng mạnh

Giá lên
Leadership Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Có thể mua EURGBP.
Entry: 0.89500
TP: 0.90250
SL: 0.89000
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+75pips
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.