NangSaigon8568

EG: Cup & Handle đang hình thành

NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tất cả đã chú thích ở biểu đồ cho dễ hiểu
Bình luận:
Đã về tới mũi tên đỏ thứ nhất
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
EG sau khi về hỗ trợ thứ nhất đã bật lại. Kì vọng tiếp tục tăng hoàn thành mô hình trong tuần tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.