UnknownUnicorn23499361

EURGBP đảo chiều

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tiếp sau cặp EURUSD thì EURGBP cũng bắt đầu tăng trở lại
Buy 0.85430
Stoploss 0.84950
Risk 1-2%
Hãy tham khảo và tuân thủ quản lý vốn trên mỗi giao dịch
Follow để xem thêm nhiều Idea khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.