dinhchien

EURGBP - tăng điều chỉnh cho sự kiện Brexit tiếp

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Khóa 1 là chỉ báo phân kỳ thực (Điểm A vượt quá 30, nhưng C thì không).
- Khóa thứ 2 là đường phân kỳ thực của MACD (điểm B đã vượt quá đường 0).
- Khóa thứ 3 là độ dốc của MACD & TÍN HIỆU.
Mình đoán EURGBP sẽ tăng từ sóng đối xứng III dđến IV.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bình luận:
tài khoản: 10773378
Server: Exness-Real2
pass investor: Dc123456789

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.