dinhchien

EURGBP - Đoán tăng với Head and Shoulder

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1 % risk.
- Chúc may mắn.