FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- H4 sau khi giá phá lên khỏi vùng tranh chấp thì hiện tại đã hồi về vùng nó phá lên trước đó và đang có dấu hiện đảo chiều đi lên.
- M15 đang tạo cấu trúc tăng.

Nhận định: Mình sẽ chờ giá hồi 1 nhịp nữa về gần vùng mua chính của con sóng H1 trước đó mà tìm cơ hồi buy lên.Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.